Skip to content

Caesar Drawing

April 26, 2012

I am rather proud of this Julius Caesar pencil drawing I did. I used the grid method again. The original picture is found in one of my books. Its actually a sculpture of the man. My next drawing will probably involve some oil paints. I have to give those babies a try.

 

Julius Caesar

Advertisements
8 Comments leave one →
 1. April 27, 2012 2:55 pm

  Nice drawing Sasha

 2. July 10, 2014 10:20 am

  Nice one!

 3. nguyễn vân hà permalink
  October 26, 2014 10:38 pm

  hello

 4. nguyễn vân hà permalink
  October 26, 2014 10:46 pm

  good evening, you need a radio , sell a cheap one to you , please go to thịnh yên market,
  xe ôm need editors tây , pm nguyễn tấn dzũng want a lot of money,i think sir dzũng is good,
  vốn tự có , nguyễn thanh phượng loves xê da ,smell sleeping pills,matteo renzi looks like
  nhà quê, i think i will go to china again , tea is my life , pier casini slow dance ,the spiders.

 5. đỗ thu hà permalink
  November 15, 2014 1:08 pm

  water to wash hair this afternoon, winter comes , china is beautiful

 6. bùi thư trang permalink
  November 15, 2014 1:29 pm

  kleopatra e lệ lắm , quả hồng chưa ăn để trong phòng thì kleo khoe với laura boldrini đó là
  túi vàng ,thế là minh châu đánh vào đầu editor vân hà để gội mùa đông ,editor đêm không
  ngủ được tính cách tự tử , thế mà leo lẻo bảo với cao tùng mình là đầu thai kleopatra thì
  minh châu và renzi matteo đã kính trọng ,đuổi việc con editor vân hà ngu lâu ốm đau là cần

 7. phạm thị trâm permalink
  November 15, 2014 1:51 pm

  kleopatra thề với editor vân hà bô lố ba ka xi em ơi ,pô lố pa ka xi em vân hà ơi,xinh ga po
  sẽ đọc là xinh ga bo vì không thì ngứa không gãi được em vân hà ơi, mặc áo len mùa đông
  kleopatra khoe vân hà đeo áo len vàng ta với laura boldrini để vân hà bị minh châu đánh
  đau quá sẽ suốt ngày gội đầu và cởi trần cởi truồng bô lố ba ka xi ,ai xuống ngăn ,tôi kleo
  bị kích dục mạnh lắm ,không phải mày ác thì là gì ,mày giấu tao cái gì /

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: